HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT KHÁI.

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Việt Khái đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do củng mới của vi rút Corona gây ra gồm 14 thành viên với nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trong Trường THPT Nguyễn Việt Khái.

- Chỉ đạo việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường nhằm huy động nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra theo chỉ đạo của cấp trên, của ngành Y tế và các ngành có liên quan.

          Qua cuộc họp của Giám Đốc Sở GD&ĐT Cà Mau, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Trường đã có cuộc họp vào lúc 14h ngày 05 tháng 02 năm 2020 để nghe sự chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau và đồng thời lên kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trước và sau khi học sinh, học viên trở lại trường vào ngày 10 tháng 02 năm 2020. Hơn hai giờ làm việc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Trường đã đưa ra một số việc làm cụ thể để tuyên truyền ý thức phòng, chống dịch bệnh trong toàn thể GV- NV- HS-HV của nhà trường tránh gây hoang mang, lo lắng trong đội ngũ GV- NV- HS-HV. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng đã phân công các công việc cụ thể của nhà trường đối với Trưởng ban, Tổ đến từng thành viên cùng nhau phòng, chống trước những diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Một số hình ảnh của cuộc họp:

Bài tin liên quan