Thông báo về việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT);
Thực hiện Công văn số …/SGDĐT_KTQLCL, ngày  /6/2020 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT,
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động có liên quan đến công tác tổ chức thi và người học có nguyện vọng đăng ký dự thi (sau đây gọi tắt là thí sinh) tốt nghiệp THPT năm 2020 một số nội dung sau:
1. Bài thi và hình thức thi
1.1. Bài thi
- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh đối với thí sinh Trường THPT Nguyễn Việt Khái); 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN), gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH), gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh hệ giáo dục trung học phổ thông (THPT, lớp 12C) hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên (GDTX, lớp 12A,B).
- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh GDTX phải dự thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể đăng ký dự thi (ĐKDT) thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.
Lưu ý: Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT chỉ được ĐKDT một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh tự do chỉ được ĐKDT các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.
1.2. Hình thức thi
- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm).
- Bài thi Ngữ văn: Thi theo hình thức tự luận.
 
2. Lịch thi

3. Đăng ký dự thi
3.1. Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT)
- Túi Phiếu ĐKDT;
- Bản photocopy 02 mặt Chứng minh nhân dân trên 01 mặt giấy A4,
- 02 ảnh 4x6 cm 
- Thí sinh tự do phải nộp thêm: Học bạ cấp THPT; Bản sao Giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp THCS; 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ và thông tin người nhận; các loại giấy tờ minh chứng để được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
 Thí sinh đang học tại trường đăng ký mua túi Phiếu ĐKDT với GVCN, GVCN hướng dẫn ghi các phiếu ĐKDT;
 Thí sinh tự do mua túi Phiếu ĐKDT tại Văn phòng trường trong thời gian từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 các ngày thứ Hai đến thứ Bảy, liên hệ cô Ngô Thị Thúy Lan là cán bộ hướng dẫn ghi đồng thời thu hồ sơ ĐKDT.
Nhà trường không nhận hồ sơ không hợp lệ.
3.2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi
Trường THPT Nguyễn Việt Khái là một đơn vị ĐKDT, thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh đang học lớp 12 tại nhà trường; thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, là học sinh cũ của trường; thu hồ sơ ĐKDT thí sinh GDTX thành phố Cà Mau;
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT muốn dự thi để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non thì nộp hồ sơ ĐKDT tại Sở GDĐT, Số 01, Bà Triệu, Khóm 8, Phường 5, thành phố Cà Mau ;
- Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai đảm bảo chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông, ... đúng quy định; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện Quy chế tuyển sinh  đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non hiện hành và Đề án tuyển sinh của trường thí sinh có nguyện vọng đăng ký để ghi các thông tin vào mục đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng trong Phiếu ĐKDT.
- Đăng ký và xác nhận điểm bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp:
+ Thí sinh có nguyện vọng được bảo lưu điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm bảo lưu do Sở GDĐT địa phương nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 xác nhận.
+ Thí sinh được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên.
Lưu ý: Thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên và điểm các môn thành phần trong bài thi đều lớn hơn 1,0 điểm (theo thang điểm 10); khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đầy đủ điểm của tất cả các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó trong Phiếu ĐKDT.
- ĐKDT đối với thí sinh tự do:
+ Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có học bạ theo chương trình THPT nào phải ĐKDT theo quy định của chương trình đó.
+ Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2020 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.
- Ảnh của thí sinh là ảnh màu cỡ 4x6 cm, kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung là Chứng minh nhân dân), được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Thí sinh đang học tại Trường Nguyễn Việt Khái sẽ chụp tại Phòng photo trong trường theo từng lớp, thời gian được thông báo sau; Thí sinh tự do có thể chụp ảnh cùng địa điểm trên.
3.3. Thời hạn đăng ký dự thi
- Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 30/6/2020.
- Sau ngày 30/6/2020, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.
3.4. Thông tin thêm
- Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì phần mềm quản lý thi (QLT) sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT.
Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Chứng minh nhân dân thống nhất khi ĐKDT và đăng ký sơ tuyển.
- Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, đơn vị ĐKDT cấp cho thí sinh một tài khoản (là số chứng minh nhân dân) và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua Internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để cấp lại.
- Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 05/7/2020); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 23/7/2020); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động có liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và thí sinh thực hiện tốt thông báo này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay với lãnh đạo trường để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.[

 

 

Bài tin liên quan