THÔNG BÁO ĐẤU THẦU DỊCH VỤ GIỮ XE HỌC SINH

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của nhà trường. Trường THPT Nguyễn Việt Khái tổ chức đấu thầu thực hiện dịch vụ giữ xe học sinh trong trường cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thầu: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường có khả năng tổ chức thực hiện tốt dịch vụ giữ xe.

2. Điều kiện dự thầu:

- Cá nhân: có hộ khẩu tại thành phố Cà Mau, có nhân thân rõ ràng, có giấy chứng minh nhân dân.

- Tổ chức: có đủ giấy tờ pháp lý thành lập tổ chức, có trụ sở làm việc tại thành phố Cà Mau.

- Mức dự thầu tối thiểu 140.000.000 đ/năm (Bằng chữ: một trăm bốn mươi triệu đồng/năm)

3. Thời gian đăng ký dự thầu: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2020.

4. Hồ sơ dự thầu gồm:

- Đơn dự thầu thực hiện dịch vụ giữ xe (theo mẫu đính kèm)

- Phương án tổ chức thực hiện dịch vụ giữ xe (phía đăng ký dự thầu tự lập phương án trên cơ sở tham khảo thông tin trong Phụ lục đính kèm)

- Đối với tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nhà trường cần có thêm bản photo có chứng thực các loại: giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sơ yếu lý lịch; giấy tờ pháp lý thành lập tổ chức.

Hồ sơ đăng ký dự thầu được niêm phong bảo mật và nộp tại Văn phòng Trường THPT Nguyễn Việt Khái. Gặp bà Phan Thanh Nhã Trúc, số điện thoại: văn phòng - 02903 838 278; di động: 0819 243 875.

5. Lệ phí dự thầu: 400.000 (Bốn trăm ngàn đồng)/hồ sơ, nộp cùng lúc nộp Hồ sơ dự thầu.

6. Điều kiện trúng thầu:

- Phương án tổ chức thực hiện dịch vụ khoa học, phù hợp với điều kiện nhà trường, khả thi (do các thành viên của trường dự trong phiên họp mở thầu kết luận).

- Giá bỏ thầu mức cao nhất.

7. Thời gian tổ chức mở thầu: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2020.

8. Địa điểm tổ chức mở thầu: Phòng Hội đồng Trường THPT Nguyễn Việt Khái, đường Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 1, Phường 8, thành phố Cà Mau.

9. Thành phần dự mở đấu thầu:

+ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;

+ Đại diện BCH Công đoàn;

+ Đại diện BCH Đoàn Thanh niên;

+ Đại diện Ban Thanh tra nhân dân;

+ Thư ký Hội đồng;

+ Đại diện mỗi tổ chức và các cá nhân tham gia dự thầu.

Để buổi họp mở đấu thầu diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái kính đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ giữ xe học sinh nghiên cứu kỹ nội dung thông báo này và tham dự đấu thầu đúng thời gian, thành phần./.

Đơn xin dự thầu và phụ lục trong file đính kèm./

Bài tin liên quan