Danh sách học sinh chưa nhận bằng tốt nghiệp THPT

Các học sinh có tên dưới đây sắp xếp vào văn phòng trường để nhận bằng tốt nghiệp THPT.

DANH SÁCH BẰNG TỐT NGHIỆP TỒN CÁC NĂM

NĂM 2003

1. Phạm Khánh Duy 26/11/1985

2. Vũ Thế Ngọc 23/11/1985

3. Bùi Thị Kim Cương 20/6/1983

4. Trần Thúy An 27/12/1985

5. Hồng Kim Mạnh 1984

6. Lê Hồng Nhi 29/11/1985

7. Huỳnh Anh Sang 15/5/1985

NĂM 2004

1. Nguyễn Thu Hiền 10/4/1985

2. Trần Kim Khoe 14/4/1982

3. Huỳnh Thị Trang 02/10/1985

4. Nguyễn Cẩm Tú 05/5/1985

5. Nguyễn Bé Đoan 29/8/1986

NĂM 2005

1. Đoàn Chi Lăng 15/7/1987

2. Trương Thanh Nguyên 15/10/1986

3. Đinh Thái Nguyện 01/01/1987

4. Trần Diễm Tho 11/2/1985

5. Kiều Quốc Phú 21/01/1986

6. Lê Văn Tư 1986

NĂM 2006

1. Lê Cẩm Tú 20/02/1987

2. Trần Mỹ Xuyên 01/4/1988

3. Trần Quốc Toản 15/6/1988

4. Huỳnh Quốc Toản 12/10/1988

5. Nguyễn An Toàn 1986

6. Nguyễn Thị Thủy Tiên 16/02/1987

7. Văn Kim Ngân 1987

8. Đặng Thị Mai Liên 13/7/1987

9. Hồ Thị Hiền 10/9/1985

10. Vũ Thị Chinh 1988

NĂM 2007

1. Đinh Công Danh 1988

2. Phạm Phú Đông 16/7/1987

3. Hồ Quốc Khánh 02/5/1988

4. Lâm Vĩnh Thượng 08/9/1988

5. Nguyễn Thị Huyền Trân 01/6/1988

6. Trần Ngọc Thùy 30/6/1986

7. Hồng Thị Diễm Trinh 27/10/1988

8. Nguyễn Quang Trung 05/12/1989

9. Lê Thị Hồng Thu 17/7/1989

NĂM 2008

1. Văn Thị Phương 1989

2. Đỗ Quốc Thái 16/9/1988

3. Lê Quang Trưởng 09/5/1988

4. Nguyễn Thị Bích Như 115/5/1989

5. Phan Văn Trí 05/9/1989

6. Nguyễn Hoài Thu 12/6/1990

7. Trần Trúc Ly 1988

8. Nguyễn Nhật Linh 24/02/1990

9. Phan Ngọc Duy 09/4/1990

NĂM 2009

1. Nguyễn Diễm Âu 08/11/1990

2. Hồ Thùy Dung 1991

3. Nguyễn Văn Húa 01/7/1991

4. Lê Thúy Nga 18/10/1988

5. Nguyễn Mộng Nghi 29/3/1990

6. Huỳnh Văn Nhẫn 12/9/1988

7. Phan Văn Nhậm 16/10/1991

8. Phạm Thanh Quang 21/9/1990

9. Lý Đinh Til 10/5/1990

10. Lê Văn Tự 06/7/1989

NĂM 2010

1. Lê Văn Khánh 1991

2. Mai Mộng Thúy 1990

3. Trần Thùy Trang 10/11/1992

4. Huỳnh Tuyết Em 01/01/1991

5. Cao Ngọc Toàn 12/3/1992

6. Nguyễn Thị Ngọc Giàu 09/02/1992

7. Trần Thị Huệ 1991

8. Nguyễn Anh Kha 1992

9. Hồ Ý Thư 1992

10. Phạm Ngọc Diền 1990

11. Nguyễn Minh Tiến 1989

12. Nguyễn Trúc Ly 15/01/1992

13. Nguyễn Chí Tình 12/7/1990

14. Ngô Thị thùy Trang 16/6/1992

15. Trần Nhật Duy 12/02/1992

NĂM 2011

1. Hứa Thị Trúc Nhả 25/4/1993

2. Đặng Hồng Nhiền 1993

3. Phan Văn Khanh 26/7/1993

4. Phan Nhựt Linh 15/02/1993

5. Trịnh Văn Mến 06/01/1992

6. Trần Thị Hà 23/3/1992

7. Phan Vũ Linh 20/01/1993

8. Lê Nhật Quang 10/7/1993

9. Võ Trung Tín 23/12/1993

10. Cao Minh Luân 21/9/1991

11. Phạm Hoàng Huynh 05/01/1992

12. Trương Quốc Huy 17/11/1993

13. Mai Tuấn Anh 03/3/11992

14. Ngô Tân Hồng 04/4/1992

15. Nguyễn Đại Sinh 20/5/1993

16. Lâm Hồ Thanh Thanh 13//8/1993

17. Nguyễn Thị Kiều Lam 28/10/1993

18. Nguyễn Hoàng Linh 1992

19. Lưu Trung Nghĩa 09/5/1993

20. Lâm Tuấn Anh 05/9/1993

21. Võ Mộng Xuyến 15/5/1992

22. Nguyễn Thanh Nam 15/6/1992

23. Nguyễn Thị Thu Sen 10/10/1991

24. Trịnh Thanh Thảo 20/7/1992

25. Dương Đại Dương 03/01/1992

NĂM 2012

1. Đặng Ngọc Ảo 02/11/1994

2. Lê Phước Chiến 28/4/1993

3. Cao Trường Danh 30/11/1993

4. Đinh Lê Nhựt Duy 29/4/1994

5. Châu Minh Đạt 03/9/1992

6. Trần Hải Đăng 1993

7. Phan Mai Đình 19/5/1994

8. Hứa Hoàng Hải 20/8/1994

9. Phạm Kim Huệ 08/3/1994

10. Lê Trần Thanh Huyền 1994

11. Dương Kim Liên 05/3/1992

12. Dương Thị Lũng 1991

13. Lê Diễm Mi 15/6/1993

14. Nguyễn Thị Ngoãn 01/5/1994

15. Hoàng Văn Phú 24/5/1993

16. Phan Thị Mỹ Phượng 27/01/1994

17. Nguyễn Thị Tố Quyên 16/4/1994

18. Võ Thu Sương 1991

19. Nguyễn Thị Minh Thư 25/02/1994

20. Nguyễn Thị Bích Tiền 26/8/1993

21. Nguyễn Nhựt Tiến 29/6/1993

22. Ngô Thùy Trang 1994

23. Nguyễn Thị Trang 26/6/1993

24. Nguyễn Trung Trực 21/7/1992

25. Dư Thị Tuyền 12/10/1992

26. Lê Thị Thanh Tuyền 16/10/1994

27. Trần Thị Bế 06/4/1992

28. Nguyễn Thị Vàng 1994

29. Nguyễn Quốc Việt 20/6/1994

NĂM 2013

1. Lê Ngọc Như 20/4/1994

2. Mai Kiều Trang 1994

3. Phạm Thị Huyền Trang 24/12/1995

4. Nguyễn Đặng Vũ Duy 15/7/1994

5. Lê Thị Đầm 06/8/1994

6. Huỳnh Thanh Gỗ 06/11/1995

7. Nguyễn Trọng Văn 10/8/1995

8. Huỳnh Lực 24/8/1995

9. Lâm Quốc Thắng 21/6/1995

10. Nguyễn Như Thảo 10/9/1995

11. Phan Văn Tính 09/6/1993

12. Liêng Thị Ngọc Giàu 22/8/1995

13. Phạm Thái Huy 24/5/1995

14. Trần Nhựt Trường 11/12/1993

15. Phạm Văn Trận 1992

16. Trịnh Khánh Duy 1995

17. Lý Quốc Khanh 20/5/1994

18. Lén Thị Huy Ngân 28/10/1995

19. Vương Hoài Thương 02/3/1995

20. Nguyễn Thị Huyền Trang 09/12/1995

21. Nguyễn Văn Tứ 1995

22. Trâng Hải ĐĂng 30/11/1994

23. Huỳnh Trí Phương 24/8/1995

24. Trần Hoàng Thám 25/8/1994

25. Trần Hồng Vẹn 1994

26. Phan Quốc Vũ 16/8/1994

27. Trần Huệ Thư 1995

28. Trịnh Văn Hơn 20/3/1994

29. Trần Hồng Phí 19/02/1995

30. Phan Thị Thắm 02/11/1995

31. Kiều Phi Yến 16/6/1994

32. Nguyễn Anh Duy 1994

33. Trần Thị Quỳnh Như 1995

34. Lê Lel Na 20/02/1993

35. Lê Thị Thúy Duy 07/11/1995

36. Cao Minh Hậu 15/12/1995

37. Nguyễn Thảo Hương 10/11/1994

38. Huỳnh Ngọc Nhi 10/7/1995

39. Nguyễn Công Minh 20/4/1995

40. Lâm Thị Xuân Huyên 1995

41. Nguyễn Thị Tú Quyên 22/8/1995

NĂM 2014

1. Đặng Xuân Bảo 29/11/1995

2. Nguyễn Khắc Duy 05/01/1995

3. Nguyễn Ngọc Hiền 02/12/1996

4. Lâm Như Quỳnh 06/6/1996

5. Lê Hồng Sương 15/12/1993

6. Trần Dạ Hương 16/02/1996

7. Võ Hoàng Kiệt 25/10/1995

8. Ngô Thị Lẹ 1995

9. Huỳnh Quang Phước 29/5/1995

10. Nguyễn Tuấn Anh 04/01/1996

11. Phạm Duy 19/3/1996

12. Nguyễn Thúy Kiều 01/01/1996

13. Nguyễn Thị Kiều Phương 15/8/1996

14. Lê Trung Tín 1994

15. Châu Thái Nguyên 12/10/1996

16. Phạm Cẩm Tiên 14/02/1996

17. Trịnh Minh Cường 06/11/1996

18. Võ Thị Phượng Hằng 04/9/1996

19. Phạm Trọng Kiên 16/8/1996

20. Mạch Lê Minh 03/5/1996

21. Nguyễn Hữu Phước 24/7/1996

22. Lê Thị Như Thơ 11/5/1996

23. Cao Văn Anh 17/9/1996

24. Lâm Hãi Đăng 19/11/1995

25. Trịnh Quốc Hội 16/6/1996

26. Trịnh Quốc Hùng 14/6/1995

27. Nguyễn Nam Nhi 21/11/1995

28. Huỳnh Thị Như 20/11/1996

29. Nguyễn Yên Trinh 05/02/1996

30. Đỗ Văn Điền 15/3/1996

31. Võ Nhật Quang 29/5/1996

32. Nguyễn Kim Soan 01/01/1996

33. Huỳnh Mỹ Thiện 02/11/1996

34. Nguyễn Huỳnh Thư 20/01/1996

35. Lê Thùy Trân 25/9/1996

36. Trịnh Ngọc Trân 20/4/1996

37. Tạ Tú Trinh 29/9/1996

38. Hồ Thị Mỹ 15/02/1996

39. Phan Thiện Tính 17/10/1996

40. Phạm Trung Hậu 15/8/1995

41. Trần Lệ Ngân 1994

42. Lý Diệu Ny 02/01/1996

43. Trang Trí Thức 04/01/1996

44. Phan Trọng Nghỉa 06/01/1996

45. Nguyễn Hồng Ngọc 25/7/1996

46. Bùi Lê Tuấn Anh 21/9/1996

47. Nguyễn Mạnh Điền 26/6/1996

48. Nguyễn Thiên Lý 1995

49. Nguyễn Thảo Sương 27/7/1996

50. Trần Thanh Tú 27/9/1995

51. Phạm Khánh Duy 09/10/1996

52. Nguyễn Kiều Mi 16/9/1996

53. Nguyễn Nhã Phương 1995

54. Lưu Thị Mỹ Tiên 02/8/1995

55. Nguyễn Thùy Trang 07/4/1992

NĂM 2015

1. Cao Yên Bình 01/11/1996

2. Nguyễn Nghiêm Bình 05/7/1997

3. Huỳnh Bé Châm 30/3/1997

4. Phạm Huỳnh Ngọc Châu 27/11/1997

5. Hoàng Thị Thu Hà 01/5/1996

6. Nguyễn Trung Hậu 01/8/1997

7. Lê Xuân Hoàng 15/9/1997

8. Phan Lê Như Huỳnh 09/6/1997

9. Nguyễn Trúc Linh 03/7/1997

10. Nguyễn Thị Hà My 15/3/1997

11. Ngô Gia Mỹ 27/9/11995

12. Nguyễn Lý Thúy Nga 16/11/1997

13. Trần Huỳnh Nghĩa 12/4/1997

14. Nguyễn Khải Nghiêm 05/12/1997

15. Đồng Nhựt Nguyên 19/11/1996

16. Ngô Kim Nguyên 19/9/1994

17. Nguyễn Phi Ngư 17/01/1996

18. Nguyễn Thị Thùy Như 12/3/1996

19. Nguyễn Quỳnh Như 13/12/1997

20. Nguyễn Thị Ngọc Phú 15/5/1997

21. Trần phú Quý 05/01/1997

22. Võ Hoàng Phúc 21/7/1995

23. Quách Phát Tài 01/8/1997

24. Đoàn Ngọc Tân 07/11/1997

25. Khổng Lê Thạch Thảo 14/11/1997

26. Trương Phương Thảo 26/11/1997

27. Nguyễn Cường Thịnh 06/6/1997

28. Nguyễn Hồng Thơ 15/4/1997

29. Nguyễn Văn Tình 12/4/1997

30. Trần Chí Tình 01/5/1997

31. Quách Thị Bảo Trang 06/8/1997

32. Lê Minh Trường 25/01/1997

33. Nguyễn Quí Tường 02/8/1996

34. Ngô Ngọc Ái Vy 11/8/1996

NĂM 2016

1. Phan Thị Bé 18/01/1998

2. Nguyễn Văn Cường 21/3/1998

3. Quách Thúy Duy 15/11/1997

4. Nguyễn Thị Cẩm Duyên 20/7/1998

5. Nguyễn Thị Thùy Dương 03/7/1997

6. Quách Thùy Dương 15/3/1998

7. Trần Thị Linh Kiều 09/11/1998

8. Nguyễn Thị Nhật Linh 18/01/1998

9. Đoàn Thiện Linh 09/9/1998 Rút 21/12/2020

10. Nguyễn Kim Luyến 01/02/1998

11. Nguyễn Hải Nghi 13/02/1996

12. Nguyễn Thị Yến Nhi 18/6/1998

13. Võ Thị Cẩm Nhung 02/6/1997

14. Lê Thị Huỳnh Như 28/12/1998

15. Lê Hằng Ni 01/01/1998 Rút 21/12/2020

16. Nguyễn Hoàng Nhật Thiên 04/5/1997

17. Tô Minh Thư 07/5/1997

18. Châu Nhựt Thắng 17/12/1997

19. Phan Chí Trung 27/10/1996

20. Đào Huyền Trân 14/5/1998

21. Nguyễn Văn Tý 30/3/1997

22. Trần Hùng Vĩ 26/5/1997

23. Lâm Hoàng Ý 01/01/1998

24. Trịnh Anh Đức 27/5/1998

NĂM 2017

1. Sơn Thị Ngọc An 18/10/1999

2. Dương Tôn Bảo 06/3/1999

3. Lê Huế Chân 10/5/1999

4. Dương Tuấn Dũ 17/2/1999

5. Trần Kim Dung 02/7/1997

6. Nguyễn Quốc Duy 20/11/1999

7. Huỳnh Thị Thạch Duyên 09/01/1999

8. Trần Thị Mỹ Duyên 02/7/1999

9. Trương Minh Đời 19/02/1999

10. Tống Trường Giang 05/5/1998

11. Nguyễn Ngọc Huệ 25/5/1998

12. Nguyễn Hùng 26/02/1998

13. Lữ Gia Huy 15/12/1999

14. Trần Hữu Huy 22/9/1999

15. Trần Nhật Huy 21/10/1999

16. Mai Quốc Huynh 23/4/1999

17. Võ Kim Khê 14/02/1999

18. Lê Thị Hồng Linh 18/7/1999

19. Lê Trúc Linh 13/7/1999

20. Trần Tân Lợi 12/3/1999

21. Trịnh A Lực 02/8/1999

22. Nguyễn Thị Mai 14/4/1999

23. Nguyễn Bích Nghi 10/12/1999

24. Trần Chánh Nghĩa 10/12/1998

25. Nguyễn Thanh Nhàn 09/10/1997

26. Nguyễn Tuyết Nhi 25/01/1999

27. Trần Tấn Phát 09/6/1999

28. Hàng Nguyễn Phú 01/8/1999

29. Huỳnh Vĩnh Phúc 20/8/1999

30. Trần Vĩnh Phúc 31/7/1998

31. Lê Hồng Phương 06/6/1998

32. Huỳnh Khắc Qui 03/3/1999

33. Nguyễn Đức Tài 15/01/1999

34. Trương Tấn Tài 15/11/1999

35. Nguyễn Nhựt Tâm 28/4/1999

36. Nguyễn Phương Tâm 05/01/1999

37. Thái Thị Thiên Thanh 09/5/1998

38. Trần Ngọc Kim Thanh 15/02/1999

39. Võ Hữu Thành 19/9/1999

40. Dương Huỳnh Như Thảo 19/10/1999

41. Đặng Phương Thảo 01/01/1999

42. Dương Diệu Thiện 02/9/1999

43. Bùi Hữu Tiến 18/12/1999

44. Mạc Ngọc Trăm 10/7/1999

45. Huỳnh Văn Tuấn 08/12/1999

46. Nguyễn Thị Thu Uyên 15/7/1999

 

Bài tin liên quan