Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn đổi mới kiểm tra, đánh giá từ năm 2016-2017
Ngày ban hành:
28/10/2016
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với giáo viên trung học
Ngày ban hành:
29/08/2016
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) và sổ chủ nhiệm
Ngày ban hành:
09/08/2016
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v quy định hồ sơ, sổ sách trong nhà trường từ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
02/08/2016
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PP dạy học và kiểm tra, đánh giá…
Ngày ban hành:
08/10/2014
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành…
Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chủ đề năm học 2017-2018: "Vì chất lượng Giáo dục, vì học sinh"
Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v đăng ký thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm 2017-2018
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

2078-2 KẾ HOẠCH CHI TIẾT TG NĂM HỌC 2017-2018

Ngày ban hành:
27/07/2017
Ngày hiệu lực:
25/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản
Tin đọc nhiều
Liên kết website