1) Lịch sử hình thành và phát triển:

Năm học 1998–1999: Khi trường THCS Bán công Cà Mau được thành lập, tổ mang tên Tổ TOÁN–LÝ do thầy Phan Quốc Trung (hiện nay đã chuyển công tác) làm tổ trưởng.

Năm học 2000–2001: Khi trường THCS Bán công Cà Mau được đổi tên thành trường THPT Bán công Nguyễn Việt Khái, tổ mang tên Tổ TOÁN do thầy Trần Anh Mẫn (hiện nay đã mất) làm tổ trưởng.

Năm học 2002–2003: Thầy Trần Anh Mẫn chuyển công tác, thầy Lê Doãn Trung (hiện nay là Phó Hiệu trưởng) làm tổ trưởng.

Năm học 2003–2004: Thầy Lê Doãn Trung được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, thầy Phan Bá Linh (hiện nay đã chuyển công tác) làm tổ trưởng.

Năm học 2008–2009: Thầy Phan Bá Linh chuyển công tác, thầy Chung Mạnh Tưởng làm tổ trưởng.

 

Từ khi trường được thành lập cho đến nay, tập thể tổ Toán luôn luôn thể hiện sự đoàn kết, nhất trí trong công tác. Các thành viên tích cực nghiên cứu, học tập, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc do đó chất lượng bộ môn ngày càng được nâng lên năm sau cao hơn năm trước. Tổ đã rất nhiều lần được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tặng giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 

2) Thành viên của tổ Toán hiện nay:

Thầy Lê Doãn Trung – Phó Hiệu trưởng.

Thầy Chung Mạnh Tưởng – Tổ trưởng, khối trưởng Khối 12.

Thầy Trương Vĩnh Cường – Tổ phó, khối trưởng Khối 11.

Thầy Nguyễn Văn Bình – Tổ trưởng Công đoàn.

Thầy Nguyễn Vĩnh Trịnh – Tổ phó Công đoàn.

Cô Tạ Hoa Hường – Thư ký.

Cô Tào Trúc Linh – Khối trưởng Khối 10.

Thầy Bùi Văn Dương.

Cô Trần Hạnh Dung.

Cô Trần Thụy Diễm Kiều.

Cô Lý Thị Thảo Nguyên.

Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn.

Cô Phạm Thanh Huyền.

Thầy Huỳnh Đình Tính.

 3) Các thành viên đã chuyển công tác:

Ngoài các thành viên nêu trên, còn có những thầy (cô) đã chuyển công tác:

Thầy Tạ Đức Hùng.

Cô Lê Thị Bích Hà.

Cô Hoàng Linh Chi.

Thầy Hoàng Lương Hiếu.